lördag 11 juli 2009

Trollsländevecka. Lördag

Nordisk kärrtrollslända, hane. Holmeja, Skåne 2009

Lördag. Kärrtrollsländor. Till skillnad från några av arterna i föregående del så är kärrtrollsländorna ingenting man ser var som helst. För att se kärrtrollsländor ska man helst ge sig ut i naturen och leta upp skogskärr, små gölar och myrar. Men om man väl gör det är chansen god att få se kärrtrollsländor, för några av arterna är mycket vanliga i rätt miljö. Tänk på att kärrtrollsländorna flyger tidigt på året. Några arter är igång redan kring Valborg och redan i juli kan det vara svårt att se dem.

I Sverige finns fem arter kärrtrollsländor. Samtliga arter har vitt ansikte, vilket skiljer dem från alla andra trollsländor utom fyrfläckad trollslända. De vanligaste och mest spridda (finns i hela Sverige) är dels Nordisk kärrtrollslända och dels myrtrollslända. Dessa är lika varandra och skiljs bäst på färgen på vingmärket - nordisk har röda märken (se bild nedan) och myrtrollsländan har svarta. Hanen hos båda arterna är huvudsakligen röd och svart, medan honorna är tecknade i gult och svart. Denna skillnad könen emellan gäller också för citronfläckad kärrtrollslända, där dock hanen har en tydlig gul fläck på bakkroppen (se bild nedan). Den citronfläckade ser man oftare än de övriga arterna i näringsrika miljöer - de övriga har en förkärlek för mer fattiga marker.

Hos de båda övriga arterna är hanarna tecknade i blågrått och svart, medan honorna är gula och svarta som hos de andra arterna. Såväl bred kärrtrollslända, som fått sitt namn av att bakkroppen är påtagligt utsvängd - kurvig om man så vill, och pudrad kärrtrollslända kan alltid skiljas från de övriga arterna på att analbihangen (som används vid parningen - sitter allra längst bak) är vita i stället för svarta. Den pudrade kärrtrollsländan är lokalt vanlig, främst i östra Sverige (t.ex. på Öland) och bred kärrtrollslända är den klart ovanligaste arten. Enligt litteraturen finns den i Skåne men det finns inga kända nutida förekomster så man bör åka upp en bit i landet om man vill se bred kärrtrollslända. Jag har bara sett den på en lokal i Östergötland. Där var de väldigt svåra att komma nära eftersom de föredrog att sitta på näckrosor ute i en sjö.

Bilder (som vanligt klickbara för större storlek):

Myrtrollslända, hona. Aspedalsgölen, Östergötland 2009

Nordisk kärrtrollslända, hane. Filsjön, Skåne 2009. Notera röda vingmärken (myrtrollsländan har svarta) - ses tydligt vid förstoring.

Citronfläckad kärrtrollslända. Filesjön, Skåne 2009. Varifrån namnet kommer syns tydligt på bilden.

Pudrad kärrtrollslända, hona. Havagyl, Näsum, Skåne 2009. Notera vita analbihang (det vita längst bak) som utesluter allt utom pudrad och bred

Bred kärrtrollslända, hane. Malmgölen, Ulrika, Östergötland 2009. Det går att se att midjan är smal och bakkroppen utsvängd - bred. Bilden tagen genom kikaren. Notera långhorningen som kom med som bonus.

Inga kommentarer: