söndag 8 juni 2008

Ang. texten om konflikträdsla

Precis som många andra som skriver använder jag ofta händelser och erfarenheter från mitt eget liv som exempel när jag skriver om något som intresserar mig eller som jag tänkt på. I min text om konflikträdsla fick en händelse från förra året vara utgångspunkt för resonemanget. En i händelsen inblandad person valde att kommentera texten med en egen version av vad som hände då. Då det är en för mig avslutad händelse som hände för ett helt år sedan var jag inte intresserad av att gå i polemik om detaljer i detta, vilket hade varit nödvändigt då versionen hade klara brister. Detta skulle dessutom ha lett till helt ointressant pajkastning och tagit fokus från det som jag ansåg var intressant i texten - nämligen det allmänna resonemanget kring fenomenet konflikträdsla. Då inledningen, som i sig är ointressant, uppenbarligen väckte ont blod, och jag inser att den var onödigt detaljerat skriven, har jag beslutat att låta texten vila för att skriva om delar av den.

Inga kommentarer: