fredag 2 april 2010

Lift To Experience

ATP i Minehead gångna december såg jag en spelning med en skäggig herre vid namn Josh T Pearson. Han är från Texas och har inte så lite outlaw-stuk över sig avseende såväl utseende som förflutet. 2001 gav han ut skivan The Texas Jerusalem Crossroads med sitt dåvarande band Lift To Experience. Skivan blev deras enda. Jag förbisåg den då, men har lyssnat lite på den sen jag såg honom i England. Jag vet inte om jag ska älska den för att det är oerhört fantastisk musik (verkligen en fullpoängare i det avseendet) eller om jag ska avsky den för att texterna i många stycken låter som propaganda för den kristna högern i US of A. Skivan finns i alla fall på Spotify så ni kan ju avgöra själv.

Lift To Experience - The Texas Jerusalem Crossroads

Inga kommentarer: